Day: January 21, 2021

ศิลปะจะช่วยทำให้เรามีรายได้อีกทางหนึ่ง

ศิลปะจะช่วยทำให้เรามีรายได้อีกทางหนึ่งศิลปะจะช่วยทำให้เรามีรายได้อีกทางหนึ่ง

                ในปัจจุบันนี้ศิลปะนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญอย่างมากที่เราเองก็จะต้องอย่ามองข้ามแล้วก็ควรที่จะต้องให้ความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าในเรื่องของศิลปะนั้นจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเพราะศิลปะจะยิ่งทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขและเป็นคนที่สามารถที่จะใจเย็นมากยิ่งขึ้นได้                 เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจกับศิลปะให้มากๆเพราะศิลปะจะยิ่งช่วยทำให้เราเป็นคนที่รายได้เพิ่มเติมได้เพราะสิ่งที่เราได้รายได้นั้นก็ออกมาจากความคิดและความสามารถที่มีอยู่ในตัวเรานั้นมาทำให้เป็นเงินได้ อาจจะด้วยการขายของหรือรับวาดภาพระบายสีต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะช่วยทำให้เราได้มีรายได้ยิ่งขึ้นด้วย                 เรื่องของศิลปะนั้นจะช่วยทำให้เราได้เป็นคนที่รู้จักที่จะแสดงผลงานหรือแสดงความสามารถที่มีอยู่ในตัวนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างที่สุด เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความใส่ใจให้มากๆเพื่อที่ศิลปะจะได้ทำให้เราไม่เบื่อหน่ายแต่กลับทำให้เราสนุกและอยากที่จะฝึกฝนต่อไปด้วย                 บางคนนั้นอาจจะยังวาดภาพระบายสียังไม่ค่อยสวยก็อาจจะทำให้เราทำออกมาขายก็ไม่เป็นที่ถูกใจแต่ถ้าหากเรารู้จักที่จะฝึกฝนในตนเองแล้วนั้นเชื่อว่าทุกๆอย่างก็จะออกมาเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่สุดเลย หากเราอยากที่จะพัฒนาตนเองลองหาไอเดียลองหาหนังสือที่เค้ามีการวาดภาพดูแล้วสิ่งๆนี้จะยิ่งช่วยทำให้เราได้มีความคิดที่มากยิ่งขึ้นหรืออาจจะทำให้เราได้มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาอะไรที่ให้มีความใหม่ได้อย่างที่สุดเพื่อที่จะได้มาขายให้เราได้มีรายได้อีกทางหนึ่งด้วย                 ศิลปะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ยากเพียงแต่ว่าเราเองก็จะต้องมีความตั้งใจให้ดีเพราะความตั้งใจนั้นจะยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เราได้แสดงออกในฝีมือและกล้าที่จะนำความคิดของเราที่มีมาทำให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆได้ด้วย เราจึงควรที่จะต้องเก็บเกี่ยวให้ความรู้ให้มากที่สุดจะได้ทำให้เราได้รับอะไรใหม่ๆได้ด้วย                 ศิลปะเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องใช้ความคิดและวาดออกมาออกเป็นภาพทุกๆอย่างที่ทำจะต้องใช้เวลาไปทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เราจะละเลยหรือมองข้ามผ่านไปไม่ได้เลย เพราะยิ่งเราละเลยไปแล้วผลงานที่ออกมาอาจจะไม่มีคุณภาพและไม่ใช่เรื่องที่ดีกับเราเองอย่างยิ่งด้วย                 ถ้าหากเราให้ความสำคัญกับเรื่องของศิลปะแล้วนั้นเชื่อว่าทุกๆอย่างก็จะออกมาเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เราได้มีความสามารถที่เก่งมากยิ่งขึ้นได้ด้วย ...