Day: May 7, 2021

ของเล่นเสริมพัฒนาการ

4 ข้อดีที่เราควรเลือกใช้ “ของเล่นเสริมพัฒนาการ” มากกว่า Smart Phone4 ข้อดีที่เราควรเลือกใช้ “ของเล่นเสริมพัฒนาการ” มากกว่า Smart Phone

Smart Phone นั้นถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องอำนวยความสะดวกของชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทุก ๆ อย่างใช่ Smart Phone ในการทำงาได้หมดไปตั้งแต่การทำธุรกรรมทางบัญชี  การหาของกินของใช้ การติดต่อ รวมไปถึงพ่อเเม่ยุคใหม่นั้นมีการใช้งาน Smart Phone เข้ามาเพื่อใช้ในการเลี้ยงลูกด้วยเช่นกัน ซึ่งนั้นเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าการเลี้ยงลูก Smart Phone นั้นมีแต่ข้อเสียมากกว่าข้อดี ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ “ข้อดีของการใช้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ” ที่ดี กว่า Smart Phone มาบอกกับทุกคนนะครับ ว่ามีข้อดีในเรื่องอะไรบ้าง  พัฒนาการด้านต่าง ๆ ...